The Next Generation Of Digimon!

HOME

Chishiki | Dokyou | Hoopu | Junshin | Kakujitsu | Kashikoi | Kougi | Aiyoku | Ken Jr. | Koui | Mushin | Shinkyuu | Sutaaraito
Kougi

Ahhh, the Sorato offspring!

Name: Kougi Ishida

Age: 4

Family: Dad-Yamato Ishida (divorced, a astronaut), Mom-Sora Takenouichi, Sister-Aiyoku Takenouichi, Uncle-Takeru Takaishi, Cousin-Hoopu Takaishi

Name Meaning: Kougi means-warm friendship

Digimon: Tsunomon